top of page

Regulaminy

REGULAMIN

PLACU ZABAW

 1.  Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 lat do lat 14.

 2.  Koszt zabawy określony jest w cenniku.

 3.  Dzieci poniżej 12-u lat muszą znajdować się pod opieką osób dorosłych. Pozostawienie dziecka bez opieki możliwe jest jedynie po ustaleniu tego faktu z obsługą placówki.

 4.  Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na placu zabaw odpowiedzialność ponoszą opiekunowie.

 5.  Potwierdzeniem prawa do przebywania na placu zabaw przez dziecko jest paragon z wpisanym numerem szatni. Prosimy o zachowanie paragonu do czasu opuszczenia placówki (nie dotyczy grup zorganizowanych)

 6.  Rodzice/opiekunowie zobowiązani są przed przejściem przez bramkę wejściową, nałożyć folię ochronną na obuwie, bądź zdjąć obuwie. Podyktowane jest to zachowaniem czystości na terenie obiektu.

 7.  Dzieci zdejmują obuwie przed przejściem przez bramkę wejściową, na Placu Zabaw przebywają tylko w skarpetkach, również latem.

 8. Rodziców/opiekunów prosimy o zdjęcie dzieciom łańcuszków, kolczyków oraz innych ozdób mogących stanowić potencjalne niebezpieczeństwo dla bawiących się na Placu Zabaw.

 9.  Za bilet kupiony i nie wykorzystany nie zwracamy pieniędzy.

 10.  Klient dokonujący zakupu biletu oświadcza, że zapoznał się z regulaminem Placu Zabaw.

 11.  Z urządzeń zabawowych znajdujących się na terenie placówki należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.

 12.  Bezpieczeństwo wszystkich bawiących się dzieci wymaga aby przestrzegały one podstawowych zasad:  

                          - NIE NALEŻY POPYCHAĆ INNYCH DZIECI.

                          - NIE NALEŻY WYNOSIĆ PIŁECZEK Z BASENU.

                          - NIE NALEŻY WYNOSIĆ JEDZENIA I NAPOJÓW DO STREFY ZABAW.

                          - ZABRANIA SIĘ SPOŻYWANIA SŁODYCZY, JEDZENIA ORAZ PICIA                                    PODCZAS ZABAWY.

                          - GROŹBA ZADŁAWIENIA.

                          - ZABRANIA SIĘ WCHODZENIA NA SIATKĘ ZABEZPIECZAJĄCĄ.

                          - NIE PRZESTRZEGANIE ZAKAZU GROZI POWAŻNYM WYPADKIEM.

                          - ZABRANIA SIĘ ZJEŻDŻANIA GŁOWĄ W DÓŁ, SKAKANIA ZE                                            ZJEŻDŻALNI, WCHODZENIA NA NIE OD STRONY POCHYŁEJ ORAZ                                  PORUSZANIA SIĘ PO NICH W KIERUNKU PRZECIWNYM NIŻ                                          KIERUNEK ZJEŻDŻANIA.

 13.  Wszelkie roszczenia zgłoszone po wizycie lub zabawie uznane zostaną za nie           powstałe na Placu Zabaw.

 14.  Właściciel oraz personel Placu Zabaw nie ponosi odpowiedzialności za                      bezpieczeństwo osób i dzieci nie przestrzegających regulaminu.

 15.  Prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za szkody wyrządzone          na osobach i mieniu przez swoje dzieci.

 16.  Za rzeczy pozostawione na Placu Zabaw firma nie ponosi odpowiedzialności.

REGULAMIN

URODZINOWY

 1.  Urodziny przez nas organizowane, odbywają się w Sali Zabaw LABI ul. Polaka 6 w Warszawie.

 2.  Rezerwacji wstępnego terminu urodzin można dokonać osobiście, telefonicznie bądź pocztą elektroniczną.

 3.  Przyjęcie urodzinowe organizowane jest po wypełnieniu ankiety organizacji przyjęcia urodzinowego oraz wpłaceniu zaliczki w wysokości 100 PLN gotówką lub na konto firmy. Numer konta do wpłaty: 80 1020 1169 0000 8302 0012 4594

 4.  Rezerwacja terminu urodzin bez zaliczki utrzymywana jest do 7 dni.

 5.  Zaliczka wpłacona przez zamawiającego jest na konkretny termin i jest bezzwrotna, jeżeli urodziny zostały odwołane później niż 5 dni przed uzgodnionym terminem przyjęcia. W wypadku przełożenia terminu przyjęcia zaliczka nie przepada.

 6.  W przypadku zamówienia dodatkowych atrakcji wysokość zaliczki ustalana jest indywidualnie.

 7.  Przyjęcia odbywają się w salce urodzinowej wraz ze wstępem na dużą salę, w czasie trwania imprezy na Salę Zabaw LABI mają możliwość wstępu inne dzieci z opiekunami.

 8.  Czas trwania urodzin wynosi 2 h (czas liczony jest od ustalonej godziny, a nie od momentu zebrania się gości).

 9.  Minimalna liczba gości to 8 osób (wliczając jubilata). Zamawiający zobowiązany jest do uiszczenia ustalonej opłaty za 8 dzieci.

 10.  Dopłata do urodzin, następuje w dniu imprezy, po przybyciu wszystkich dzieci.

 11.  Organizator zabrania przynoszenia własnego jedzenia na urodziny. Wyjątkiem jest tort, za który organizator nie ponosi odpowiedzialności. Ponadto Zamawiający musi dostarczyć do Sali Zabaw LABI paragon na zakup tortu i pozostawić go do ewentualnego wglądu.

 12.  Poczęstunek (zgodny z wyborem rodziców/opiekunów jubilata), który zapewniamy, jest poczęstunkiem dla dzieci. Poczęstunek dla rodziców (kawa, herbata, itp.) serwowany jest za dodatkową opłatą, zgodną z cennikiem dostępnym w naszym barku.

 13.  Poczęstunek przygotowany dla dzieci ze względów higienicznych musi być spożywany wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym.

 14.  Zabrania się przynoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych.

 15.  Wszelkie zmiany dotyczące pakietu oraz dodatkowych opcji np. tortu należy zgłaszać najpóźniej na 5 dni przed urodzinami.

 16.  Zamawiający zobowiązany jest do dokładnego określenia liczby gości najpóźniej 2 dni przed imprezą.

 17.  W przypadku powiększenia listy gości organizator dopłaca za każdą kolejną osobę, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

 18.  Sala Zabaw LABI nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie sali.

 19.  Za gości uważane są dzieci od 1 roku do 12 roku życia.

 20.  Od rodziców jubilata oraz rodziców zaproszonych gości nie pobiera się opłaty wejściowej.

 21.  W święta obowiązują ceny weekendowe.

 22.  Organizator (prawny opiekun jubilata) urodzin jest odpowiedzialny za gości zaproszonych do Sali Zabaw LABI

 23.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci podczas godzin wynajmu Sali, jeżeli nie przestrzegają one regulaminu Sali ZabawLABI.

 24.  Obowiązuje zakaz wynoszenia produktów spożywczych oraz napojów z części przeznaczonej do jedzenia.

 25.  Wpłacenie zaliczki jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.

 26.  Informacje dotyczące pakietów urodzinowych i opis urodzin zawarte na stronie internetowej i w placówce stanowią integralną część regulaminu.

 27.  Uczestników zabawy urodzinowej obowiązuje również główny regulamin Sali Zabaw LABI

DZIĘKUJEMY ZA PRZESTRZEGANIE REGULAMINU    

ŻYCZYMY MIŁEJ ZABAWY !!!

REGULAMIN URODZINOWY

bottom of page